نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هماهنگی و رایزنی پیرامون احداث جاده کمربندی ده بالا


جلسه بخشدار مرکزی تفت درخصوص هماهنگی و رایزنی پیرامون احداث جاده کمربندی ده بالا با اعضای شورای اسلامی ودهیاران منظقه ده بالا (جانبرازان - زیرباغشاه) و معتمدین منطقه در محل بخشداری مرکزی تفت برگزار شد