نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی اولین جشنواره روستایی گردشگری بخش مرکزی تفت با نام " شب باد شواز "


جلسه هماهنگی و برنامه ریزی اولین جشنواره روستایی گردشگری بخش مرکزی تفت با نام " شب باد شواز " در محل بخشداری مرکزی تفت برگزار گردید.