نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ستاد برنامه ريزي خدمات سفرهاي نوروزي روستاهاي بخش مركزي


جلسه برنامه ريزي خدمات سفرهاي نوروزي روستاهاي بخش مركزي تفت شنبه مورخ 2/12/93 با حضور دهياران منتخب روستاهای بخش مرکزی در بخشداری مرکزی تفت تشكيل گرديد.

در اين جلسه بخشدار مركزي تفت بر لزوم برنامه ريزي و آمادگي روستاهاي بخش مركزي تفت جهت استقبال از مسافران و گردشگران نوروزي تاكيد كرد و با اشاره به قابليتهاي گردشگري روستاهاي بخش، تعطيلات نوروزي را فرصت خوبي براي شناساندن اين قابليتها و جاذبه ها به مسافران و گردشگران دانسته و افزود : شايسته است با برنامه ريزي و هماهنگي درون روستا، ضمن فراهم كردن امكانات رفاهي و معرفي روستا و جاذبه ها ي آن، خاطره و ذهنيت خوبي از روستايشان در ذهن مسافران ايجاد نمايند كه اين مهم به جذب گردشگران و انتفاع روستائيان اثر مثبتي خواهد داشت.

آقاي علي احمديان با اشاره به ظرفيت گردشگري و توريست پذيري روستاهاي بخش گفت : براي تعيين مسير گردشگري در بخش مركزي و همچنين برگزاري همايش فرصتهاي گردشگري در يكي از روستاهاي بخش جهت معرفي به آژانسهاي گردشگري و تورگردانها و راه اندازي تور روستا در حال رايزني و برنامه ريزي هستيم.

در ادامه جلسه دهياران مدعو به بيان مسائل و مشكلات پيش رو و ارائه گزارش از اقدامات انجام شده و در دست انجام تا پايان سال و تمهيدات در نظر گرفته شده براي استقبال از ميهمانان نوروزي پرداخته و همچنين نظرات و پيشنهادات خود را در اين خصوص اعلام نمودند و نهايتا صورتجلسه اي تنظيم و 8 بند اجرايي مصوب و در اختيار دهياران جهت اجرا قرار گرفت.