نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه داخلي كاركنان بخشداري مركزي تفت


جلسه داخلي كاركنان بخشداري مركزي تفت در دفتر بخشداري مركزي جهت هم انديشي و بررسي مسائل و مشكلات بخشداري و روستاهاي بخش تشكيل شد.

در اين جلسه كه  در تاريخ 4/12/93 از ساعت 13 شروع و تا ساعت 15:30 ادامه داشت بخشدار مركزي تفت ضمن تشكر از همكاران، برگزاري اولين جشنواره فجر روستا را از بهترين عملكردهاي بخشداري دانست و ضمن بيان بازخوردهاي بسيار خوب مردم و همچنين دهياران و اعضاي شوراهاي روستاها و مسئولين شهرستاني و استاني از همكاران بخشداري به عنوان دست اندركاران برگزاري اين جشنواره تقدير بعمل آورد.

در ادامه هر يك از كارشناسان بخشداري به ارائه گزارشي از فعاليتهاي صورت گرفته پرداخته و مسائل و مشكلات پيش آمده و نحوه تعامل با آنها جهت مرتفع ساختنشان را تشريح نموده تا ديگر همكاران در جريان فعاليتهاي تخصصي هر بخش قرار گيرند.

در ضمن راهكارها و پيشنهادهاي همكاران در حوزه هاي مختلف كاري مطرح و پيرامون آنها بحث و تبادل نظر شد.