نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل جلسه انجمن میراث فرهنگی بخش مرکزی تفت


چهارمین جلسه انجمن میراث فرهنگی بخش مرکزی شهرستان تفت در اجرای سیاستهای دولت تدبیر و امید در خصوص احیای مجدد انجمنهای میراث فرهنگی و اجرای اساسنامه این انجمن ها که با هدف تقویت و تحکیم هویت فرهنگی و حفاظت از آثار ارزشمندتاریخی و فرهنگی تدوین شده است، با حضور بخشدار مرکزی تفت و اعضای انجمن در محل بخشداری مرکزی تفت تشکیل گردید.

در این جلسه که با حضور بخشدار مرکزی، رییس میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری شهرستان و اعضای انجمن تشکیل شد، بخشدار مرکزی تفت ضمن تشکر از حضور اعضاء، احیای انجمن های میراث فرهنگی در روستاهای بخش را در جهت تقویت و حمایت از گردشگری و بوم گردی روستایی و  یکی از محورهای توسعه پایدار روستایی دانست و گفت : با توجه به تعداد آثار تاریخی و فرهنگی در روستاها، شناسایی این آثار و کمک به ثبت آنها، گامی بسیار مهم و اساسی در جهت جذب توریست و گردشگر و درآمدزایی روستایی است که این مهم، همت مسئولین و همراهی صاحبنظران را می طلبد که بخشداری مرکزی درصدد است با تنظیم تفاهم نامه با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از نیروهای جوان و پر انرژی بر سرعت شناسایی، نقشه برداری و ثبت در آثار ملی کشور بیفزاید.

 به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، علی احمدیان ضمن اشاره به اهمیت صیانت از آثار تاریخی و میراث فرهنگی موجود اظهارداشت : انتقال این میراث و فرهنگ غنی به نسل آینده مستلزم توجه ویژه می باشد و دهیاران به عنوان نمایندگان دولت پیگیر ثبت آثار و همچنین صیانت و حفاظت از آثار هستند. لذا باید سازوکارهای قانونی و اختیارات لازم برای آنها در نظر گرفته و در واقع ضمانت اجرایی داشته باشند.

بخشدار مرکزی تفت در ادامه با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره های روستایی گفت : در سالهای گذشته جشنواره هایی همچون جشنواره فجر روستا، شب شعر روستا، جشنواره مهر دانه، جشنواره بانوی روستا و ... در روستاهای بخش مرکزی تفت برگزار شده و از سیاستهای این بخشداری برگزاری ماهیانه حداقل یک جشنواره در یکی از روستاهای بخش و آنهم در مراکز تاریخی و گردشگری روستاست تا از این طریق مردم با روستا و آثار تاریخی و میراث فرهنگی آن آشنا شده و در مرحله بعد نزدیکان و آشنایان خود را برای حضور در آن روستا توصیه کنند و از این طریق بوم گردی و گردشگری روستایی توسعه یابد.

در ادامه جلسه، رئیس میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان ضمن تقدیر ار بخشدار مرکزی تفت به جهت توجه ویژه به آثار تاریخی و فرهنگی روستاها گفت : حفاظت از آثار تاریخی تنها وظیفه میراث فرهنگی نمی باشد و باید تمام احاد مردم جامعه به نوعی کمک دهنده در حفاظت از این آثار باشند که خوشبختانه  انجمن های میراث فرهنگی در واقع امکانات و ظرفیت هایی هستند که از نیروهای مردمی و علاقمندان و دلسوزان میراث فرهنگی تشکیل می شوند که به صورت یک شبکه گسترده آموزش های لازم را در خصوص حفاظت از آثار تاریخی می بینند و با همکاری آنها میراث گرانبهای این مرزو بوم حفظ و حراست می شود.

در پایان اعضای جلسه به بیان نقطه نظرات خود پرداخته، موضوع به بحث گذاشته شد و تصمصماتی اتخاذ و مصوب گردید.