نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید بخشدار مرکزی تفت از پارک حاشیه ای در دست احداث اسلامیه


به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، در این بازدید که با حضور بخشدار مرکزی تفت و مسئول فنی بخشداری انجام گرفت، مسائل و مشکلات موجود با حضور دهیار روستا و اهالی روستا بررسی و راهکارهایی ارائه و تصمیماتی اتخاذ گردید