نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید بخشدار مرکزی تفت از روستای مزرعه کوهی


بخشدار مرکزی تفت از روستای مزرعه کوهی بازدید و مسائل و مشکلات روستا را با حضور اعضای شورا ودهیار مورد بررسی قرار داد