نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آغاز فرایند ثبت نام از داوطلبان نامزدی در انتخابات پنجمین دوره انتخاتبات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی تفت

همزمان با سراسر کشور در 30 اسفندماه صورت پذیرفت؛

همزمان با سراسر کشور از امروز 30 اسفندماه فرایند ثبت نام از داوطلبان نامزدی در انتخابات پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در بخشداری مرکزی تفت آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، بر اساس اعلام وزارت کشور از امروز 30 اسفندماه سال 95 تا 6 فروردین ماه سال 96 به مدت هفت روز از داوطلبان نامزدی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشور در محل فرمانداری ها و بخشداری ها ثبت نام به عمل خواهد آمد.